Sikkerhet2018-05-29T13:39:53+00:00

Sikkerhet

Du må ha gjennomgått sikkerhetsopplæring før du deltar på noen av aktivitetene i klatreparken.

  • Det er forbudt å benytte aktiviteter uten å ha gjennomgått sikkerhetsopplæring.
  • Vær sikker på at du har forstått det som gås igjennom på sikkerhetsopplæringen.
  • Spør om noe er uklart.


Du har ansvar for din egen og barns aktivitet og sikkerhet i klatreparken.

  • Personer mellom 12–18 år må ha skriftlig godkjenning av foresatt for å klatre i parken.
  • Barn under 12 år kan klatre alene i oransje løype. I alle andre løyper må barn under 12 år klatre i følge med voksen, hele tiden (2-3 barn pr. voksen).


Sikringsutstyr:

  • Klatreselen har tre spenner – en på hoftebeltet og en i hver lårløkke.
  • Selen skal til enhver tid sitte stramt og høyt oppe i livet.
  • Dersom du tar av eller er usikker på om selen sitter riktig, ta kontakt med instruktør for kontroll av selen.
  • Pass på at du til enhver tid er sikret med minimum 1 karabin.
  • I alle ziplines skal du være sikret med 2 karabiner og trinse.


Følgende personer frarådes å klatre i parken:

  • Gravide
  • Personer påvirket av alkohol eller andre rusmidler.
  • Personer med hjerte-/lungeproblemer.
  • Personer med andre alvorlige skader.
  • Personer med nakke-, rygg- eller skulderskader.
  • Personer med andre alvorlige lidelser.

Parkregler

Generelle regler:

  • Alle som klatrer må signere egenerklæringskjema.
  • Maksimum vekt for klatring/ziplines: 120 kg.
  • Alle barn under 12 år skal følges av en voksen i løypene/klatre sammen med en voksen, maks 2–3 barn pr. voksen.
  • Berusede personer får ikke klatre.
  • Personer som ikke tar imot instruksjon, kan vises bort fra området.
  • Beveg deg rolig og kontrollert gjennom aktiviteter og hinder.
  • Det er kun tillatt med en person pr hinder (om ikke annet er beskrevet), vent til det er klart før du beveger deg ut på klatreelementet.
  • På plattformene, mellom hvert hinder, kan det oppholde seg inntil 3 personer (2 voksne og ett barn).
  • På ziplinen må du sjekke at det ikke er noen på lina eller i landingsnettet før du kjører. Er du i tvil må du vente til den er klar.
  • Ikke hold på trinsa eller wiren når du er i bevegelse.
  • Ved eventuelle feil eller mangler ved anlegget skal personalet straks kontaktes.
  • Ta gjerne med hunden, men hold den under oppsyn og husk hundepose. Båndtvang.
  • Røking kun på anvist område, dette på grunn av skogbrannfare.
  • Forbudt med bruk av åpen ild. Vi har griller som kan benyttes på området.
  • Ta hensyn til naturen, bruk merkede stier.
  • Løypene stenges kl 16.30.


Høydebegrensninger
:

  • Barneløypa for barn mellom 3 og 6 år.
  • Grønn løype og grønn løype pluss minimum høyde 115 cm.
  • Grønn løype pluss minimum høyde 115 cm.
  • Blå løype minimum høyde 115 cm.
  • Lilla løype minimum høyde 135 cm.
  • Rød løype minimum høyde 150 cm i følge med en voksen (hvis du er under 12 år).
  • Svart løype og svart ekstrem løype – 12 år og minimum høyde 160 cm.
Last ned reglene som pdf