Helgøya Klatrepark og Innlandet Fylkeskommune har også i år inngått avtale om UngINN billetter i Helgøya Klatrepark AS. Billettprisen er redusert med kr 100,- for UngINN brukere. UngINN gjelder for all ungdom i Innlandet mellom 13-21 år (fra det året man fyller 13 og ut året man er 21). Prisen for UngINN brukere i Helgøya Klatrepark er kr 240,-.