Vi har totalforbud av alkohol i parkens ordinære åpningstider. Men det er lov å nyte alkohol i lukkede selskaper, etter klatring!