Vi har nå en ny løype (oransje) for barn mellom 6–12 år, der kan barn klatre alene uten voksne, men med voksne som følger med fra bakken. I gul løype (løype for barn mellom 3–6 år) kan barn klatre alene under oppsyn av en voksen. Vi har også en egen Ziplineløype med 4 ziplinere, her kan barn mellom 6-11 år klatre alene med foreldre på bakken. I alle de andre de andre løypene må barn under 12 år klatre sammen med en voksen over 18 år (2–3 barn pr. voksen).