Sikkerhet

Du må ha gjennomgått sikkerhetsopplæring før du deltar på noen av aktivitetene i klatreparken.

 • Det er forbudt å benytte aktiviteter uten å ha gjennomgått sikkerhetsopplæring.
 • Vær sikker på at du har forstått det som gås igjennom på sikkerhetsopplæringen.
 • Spør om noe er uklart.
 • Helgøyastupet har egen sikkerhetsopplæring og er kun åpen i faste tider på dagen eller etter forespørsel.


Du har ansvar for din egen og barns aktivitet og sikkerhet i klatreparken.

 • Personer mellom 12–18 år må ha skriftlig godkjenning av foresatt for å klatre i parken.
 • Barn mellom 7-11 år kan klatre alene i oransje løype og i Ziplineløypa for barn. I alle andre løyper må barn under 12 år klatre i følge med voksen, hele tiden (2-3 barn pr. voksen).
 • Barn under 12 år skal være i følge med voksen hele tiden i grønn løype og vanskeligere løyper.
 • Vi oppfordrer foreldre/foresatte til å følge godt med fra bakken i Oransje løype og i Ziplineløypa for barn.


Sikringsutstyr:

 • Klatreselen har tre spenner – en på hoftebeltet og en i hver lårløkke.
 • Selen skal til enhver tid sitte stramt og høyt oppe i livet.
 • Dersom du tar av eller er usikker på om selen sitter riktig, ta kontakt med instruktør for kontroll av selen.
 • Pass på at du til enhver tid er sikret med minimum 1 karabin.
 • I alle ziplines skal du være sikret med 2 karabiner og trinse.


Følgende personer frarådes å klatre i parken:

 • Gravide
 • Personer påvirket av alkohol eller andre rusmidler.
 • Personer med hjerte-/lungeproblemer.
 • Personer med andre alvorlige skader.
 • Personer med nakke-, rygg- eller skulderskader.
 • Personer med andre alvorlige lidelser.

Parkregler

Generelle regler:

 • Alle som klatrer må signere egenerklæringskjema.
 • Maksimum vekt for klatring/ziplines: 120 kg.
 • Alle barn under 12 år skal følges av en voksen i løypene/klatre sammen med en voksen, maks 2–3 barn pr. voksen.
 • Berusede personer får ikke klatre.
 • Personer som ikke tar imot instruksjon, kan vises bort fra området.
 • Beveg deg rolig og kontrollert gjennom aktiviteter og hinder.
 • Det er kun tillatt med en person pr hinder (om ikke annet er beskrevet), vent til det er klart før du beveger deg ut på klatreelementet.
 • På plattformene, mellom hvert hinder, kan det oppholde seg inntil 3 personer (2 voksne og ett barn).
 • På ziplinen må du sjekke at det ikke er noen på lina eller i landingsnettet før du kjører. Er du i tvil må du vente til den er klar.
 • Ikke hold på trinsa eller wiren når du er i bevegelse.
 • Ved eventuelle feil eller mangler ved anlegget skal personalet straks kontaktes.
 • Ta gjerne med hunden, men hold den under oppsyn og husk hundepose. Båndtvang.
 • Røking kun på anvist område, dette på grunn av skogbrannfare.
 • Forbudt med bruk av åpen ild. Vi har griller som kan benyttes på området.
 • Ta hensyn til naturen, bruk merkede stier.
 • Løypene stenges kl 16.30.


Høydebegrensninger
:

 • Barneløypa for barn mellom 3 og 6 år.
 • Oransje løype for barn 6 år og oppover. Voksne kan følge med fra bakkenivå eller klatre sammen med barnet.
 • Ziplineløype for barn fra 7-11 år. Voksne kan følge med fra bakkenivå.
 • Grønn løype og grønn løype pluss minimum høyde 115 cm i følge med en voksen (hvis du er under 12 år).
 • Blå løype minimum høyde 115 cm i følge med en voksen (hvis du er under 12 år).
 • Blå løype pluss, minimum høyde 115 cm i følge med en voksen (hvis du er under 12 år).
 • Lilla løype minimum høyde 135 cm i følge med en voksen (hvis du er under 12 år).
 • Rød løype minimum høyde 150 cm i følge med en voksen (hvis du er under 12 år).
 • Svart løype minimum høyde 160 cm i følge med en voksen (hvis du er under 12 år).
 • Svart ekstrem løype – 12 år og minimum høyde 160 cm.